คำว่า ' chain ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z