คำว่า ' affluent ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ร่ำรวย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : มั่งคั่ง
คำที่คล้ายกัน : wealthy; prosperous


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Flowing to; flowing abundantly.
[a.] Abundant; copious; plenteous; hence, wealthy; abounding in goods or riches.
[n.] A stream or river flowing into a larger river or into a lake; a tributary stream.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z