คำว่า ' certain ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แน่นอน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แน่ใจ, มั่นใจ
คำที่คล้ายกัน : confident; sure
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z