คำว่า ' cardholder ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้ถือบัตร
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้ที่เป็นเจ้าของเครดิตการ์ด


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z