คำว่า ' aboard ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บนยานพาหนะ
คำที่คล้ายกัน : on board; en route
คำตรงกันข้าม : ashore; on land
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z