คำว่า ' cabana ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว (ที่ชายหาดหรือสระน้ำ)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z