คำว่า ' cabal ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง
คำที่คล้ายกัน : plotter
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z