คำว่า ' cabal ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง
คำที่คล้ายกัน : plotter


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Tradition; occult doctrine. See Cabala
[n.] A secret.
[n.] A number of persons united in some close design, usually to promote their private views and interests in church or state by intrigue; a secret association composed of a few designing persons; a junto.
[n.] The secret artifices or machinations of a few persons united in a close design; intrigue.
[v. i.] To unite in a small party to promote private views and interests by intrigue; to intrigue; to plot.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z