คำว่า ' cab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รถรับจ้าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ
คำที่คล้ายกัน : taxicab; taxi


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A kind of close carriage with two or four wheels, usually a public vehicle.
[n.] The covered part of a locomotive, in which the engineer has his station.
[n.] A Hebrew dry measure, containing a little over two (2.37) pints.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z