คำว่า ' Zephyrus ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เทพแห่งลมตะวันตก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z