คำว่า ' Zephyrus ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เทพแห่งลมตะวันตก


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The west wind, or zephyr; -- usually personified, and made the most mild and gentle of all the sylvan deities.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z