คำว่า ' zephyr ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลมตะวันตก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z