คำว่า ' zephyr ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลมตะวันตก


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The west wind; poetically, any soft, gentle breeze.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z