คำว่า ' zenith ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จุดสุดยอด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด
คำที่คล้ายกัน : top; pinnacle; summit
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z