คำว่า ' zenith ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จุดสุดยอด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด
คำที่คล้ายกัน : top; pinnacle; summit


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] That point in the visible celestial hemisphere which is vertical to the spectator; the point of the heavens directly overhead; -- opposed to nadir.
[n.] hence, figuratively, the point of culmination; the greatest height; the height of success or prosperity.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z