คำว่า ' zebu ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วัวของเอเชียพันธุ์หนึ่ง
คำที่คล้ายกัน : Brahman


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A bovine mammal (Ros Indicus) extensively domesticated in India, China, the East Indies, and East Africa. It usually has short horns, large pendulous ears, slender legs, a large dewlap, and a large, prominent hump over the shoulders; but these characters vary in different domestic breeds, which range in size from that of the common ox to that of a large mastiff.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z