คำว่า ' zebra crossing ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทางม้าลาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z