คำว่า ' zebra crossing ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทางม้าลาย


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z