คำว่า ' zebra ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ม้าลาย


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Either one of two species of South African wild horses remarkable for having the body white or yellowish white, and conspicuously marked with dark brown or brackish bands.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z