คำว่า ' zebra ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ม้าลาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z