คำว่า ' zebec ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เรือเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
คำที่คล้ายกัน : xebec


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] See Xebec.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z