คำว่า ' zebec ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เรือเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
คำที่คล้ายกัน : xebec
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z