คำว่า ' zeal ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความกระตือรือร้นจนเกินไป
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Passionate ardor in the pursuit of anything; eagerness in favor of a person or cause; ardent and active interest; engagedness; enthusiasm; fervor.
[n.] A zealot.
[v. i.] To be zealous.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z