คำว่า ' zeal ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความกระตือรือร้นจนเกินไป
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z