คำว่า ' zany ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัวตลกโง่ๆ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตลกเจ็บ
คำที่คล้ายกัน : comedian; simpleton


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A merry-andrew; a buffoon.
[v. t.] To mimic.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z