คำว่า ' zaire ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หน่วยเงินตราของประเทศซาเอียร์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z