คำว่า ' Zaire ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z