คำว่า ' Zaire ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z