คำว่า ' zag ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เคลื่อนที่อย่างเร็ว


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z