คำว่า ' z ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 26
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สิ่งที่มีรูปเหมือนตัวอักษรดังกล่าว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z