คำว่า ' z ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 26
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สิ่งที่มีรูปเหมือนตัวอักษรดังกล่าว


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z