คำว่า ' yourself ' ( PRON )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัวคุณเอง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตัวคุณ, ตัวท่าน, ตัวเอง, ตัวท่านเอง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z