คำว่า ' bring up against ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้ประสบกับ (ความยุ่งยาก)
คำที่คล้ายกัน : be up against; come up against


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z