คำว่า ' yield ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โค้งงอ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หัก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z