คำว่า ' y-axis ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แกนในแนวตั้งของกราฟ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z