คำว่า ' y-axis ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แกนในแนวตั้งของกราฟ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z