คำว่า ' yackety-yak ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การคุยไม่หยุดและไร้สาระ
คำที่คล้ายกัน : yak
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z