คำว่า ' yack ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การพูดเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z