คำว่า ' yack ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดยืดยาวและไร้สาระ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z