คำว่า ' yachtsmanship ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การเป็นเจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z