คำว่า ' yachtsman ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เจ้าของเรือยอชท์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้แข่งเรือยอชท์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z