คำว่า ' yachting ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การแล่นเรือเที่ยว


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z