คำว่า ' yachting ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การแล่นเรือเที่ยว


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Sailing for pleasure in a yacht.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z