คำว่า ' yacht ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แล่นเรือท่องเที่ยว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z