คำว่า ' yacht ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แล่นเรือท่องเที่ยว


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z