คำว่า ' yacht ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เรือยนต์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เรือท่องเที่ยว, เรือยอชท์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z