คำว่า ' yacht ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เรือใบที่ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรือแข่งเรือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เรือท่องเที่ยว, เรือแข่ง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z