คำว่า ' yabber ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดอย่างเร็ว


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z