คำว่า ' Y chromosome ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โครโมโซมเพศ
คำที่คล้ายกัน : sex chromosome
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z