คำว่า ' Y chromosome ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โครโมโซมเพศ
คำที่คล้ายกัน : sex chromosome


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z