คำว่า ' x-ray ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z