คำว่า ' X-rated ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชม
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z