คำว่า ' x-radiation ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z