คำว่า ' x-radiation ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z