คำว่า ' x-axis ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แกนนอน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แกน x
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z