คำว่า ' x-axis ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แกนนอน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แกน x


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z