คำว่า ' x ray ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z