คำว่า ' x ray ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z