คำว่า ' x ray ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ภาพเอ็กซ์เรย์


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z