คำว่า ' x ray ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รังสีเอ็กซ์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z