คำว่า ' x chromosome ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z