คำว่า ' wind on ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หมุนรอบ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พันรอบ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z