คำว่า ' wake up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตื่นขึ้น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตื่น


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z