คำว่า ' witch ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แม่มด
คำที่คล้ายกัน : enchantress; sorceress
คำตรงกันข้าม : wizard
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z