คำว่า ' Whitsun ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับ Whitsunday หรือ Whitsuntide


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z