คำว่า ' whirr ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่ม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ส่งเสียงดังกระหึ่ม, ทำให้เกิดเสียงหึ่งๆ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z